Leirduesti 50-skuddsstevne - Os J.F.L
24. august 2019
Påmelding i Leirdue.net eller ved frammøte på banen.
Stevnet starter kl 10.00. Påmelding på banen fra kl 09.00-09.30.


Stevnepriser:
D1, D2:150 kr
A, B, C, E1, E2, F, F1:200 kr

Påmelding til Leirduesti 50-skuddsstevne
Klikk her for å åpne påmeldingsskjemaet.

Skrevet ut fra WWW.LEIRDUE.NET