Ranking 2017 Nordisk trap - LEIRDUE.NET
2017
Oppdatering
Rankingen oppdateres automatisk hver dag kl 0600 og 2100. Resultater som er sendt inn senest en time før tidspunktene blir med.

Ranking
I rankinglisten har skytterne lov til å ta med seg 1 resultat fra høsten 2016 og inntil 3 resultater fra våren 2017. Dette utgjør til sammen 3 resultater.
I tillegg til disse 3 vil NM 2017 være tellende.

Resultater
Resultatene fra høsten 2016 er lagt inn manuelt fra excel-filen som ligger på skyting.no.
Resultatene fra 2017 hentes automatisk fra forbundet. Slik får vi også med oss resultater fra arrangører som ikke bruker LEIRDUE.NET.

Skrevet ut fra LEIRDUE.NET