NM FITASC SPORTING 2023 - Brunlanes S.S.
7. til 8. oktober 2023
NM FITASC SPORTING.
50 duer i Stokke på Lørdag, Kleppanveien 120
50 Duer i Brunlanes på Søndag Dolven(Kirketid kl 11)

-Startnummer utleveres fra 9.00 i Stokke
-Info 09.15, Skytestart kl 09.30 i Stokke Lørdag, registrering av lag før 09.30
-Info 08.45 Skytestart kl 09.00 i Brunlanes Søndag. Kirketid kl 11.00. Ny duesvisning ved oppstart etter kirketid, 11.30
-Lag 1 starter i Stokke, lag 15 starter i Brunlanes, altså rekkefølgen vendes
-Parkering i Stokke er begrensa, så vær vennlig å kjør sammen. Lite campingmuligheter i Stokke, men man kan campe i Brunlanes.
-Enkel bevertning i Stokke, kiosk med varm-mat i Brunlanes.
-Tidsbruk på standplass er viktig for å få gjennomført NM, vær vennlige å vær effektive på standplass.
-Vær fornuftige på duevisning, 1 visningsdue pr. kaster såfremt skytteren ser dua/duebanen. Å vise 2-3 duer som skytterne observerer godt første gang, UTGÅR!
-MAX 28gr 6 STÅL kan benyttes
-Fitasc-linje må være i orden!
-Ved opprop skal dua være synlig før bevegelse av våpen starter.
-Alle på laget skyter 3 singelduer først, deretter roterer man rekkefølgen og nestemann starter på doubleen (som vanlig).
-Tomhylser legges i egnet bøtter for sånt, bøtter er godt synlig ved standplass og mulig å treffe.
-Omskyting om medaljer skjer så fort duene er stilt for omskyting etter at siste laget er ferdig. Duer og program til omskytingen er planlagt på forhånd av arrangør, godkjennes av jury før omskyting starter.
-Lag legges ut fredag kveld.


Stevnepriser:
A, B, C, K1, V55, V65, V73:850 kr
J, U16:0 kr

Type leirduer: Ukjent

Påmelding til NM FITASC SPORTING 2023
Klikk her for å åpne påmeldingsskjemaet.


Innrapportering til forbund:
NSF: e02066bc-864f-4bbb-1cbe-08dbab1cf93f

Skrevet ut fra LEIRDUE.NET